Vážení přátelé, dovolte mi, abych se ve stručnosti představil.

Po absolvování studia stomatologie na plzeňské stomatologické fakultě jsem pracoval 3 roky jako praktický zubní lékař. Poté jsem absolvoval ortodontickou stáž na Ortodontickém oddělení Stomatologické kliniky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kterou jsem zakončil úspěšnou atestací z ortodoncie. Během mé stáže jsem se věnoval především  využití skeletálního (kostního) kotvení v ortodoncii. Nabyté zkušenosti momentálně využívám i ve své ordinaci, kde v případě potřeby používám kotevní minišrouby (malé titanové implantáty) při léčbě fixními aparáty.